» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش خدیجه صادقی 1393/02/19 دسته بندی : گزارش کارآموزی 0

گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش
این فایل با فرمت WORD میباشد و شما می توانید آنرا ویرایش کنید.

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه آموزش و پرورش استان گلستان 
شرح وظايف پست سازماني
1-عنوان پست : مدير / رييس اداره 
1-1عنوان پست : مسوول دفتر 
2-1 عنوان پست : كارشناس روابط عمومي و اسناد .
3-1 عنوان پست : كارشناس مسوول ارزيابي عمل كرده و پاسخ گويي به شكايت 
4-1 عنوان پست : كارشناس امور زنان و مشاور مديريت 
5-1 عنوان پست : كارشناس امور حقوقي ، املاك و حمايت قضايي كاركنان 
6-1 عنوان پست : كارشناس حراست 
7-1 عنوان پست : كارشناس مسوول/ كارشناس گزينش 
8-1 عنوان پست : كارشناس مسوول انجمن اولياء و مربيان 
9-1 عنوان پست : كارشناس توسعه مشاركت هاي مردمي و امور شوراهاي آموزش و پرورش
10-1 عنوان پست : كارشناس امورمدارس غير انتفاعي و آموزشگاه هاي علمي آزاد دوره هاي مختلف تحصيلي 
11-1 عنوان پشت : كارشناس امور شاهد ، ايثارگران و بسيج دانش آموزي 
12-1 عنوان پست: رييس / كارشناس مسوول سواد آموزي / كارشناس سواد آموزي
13-1 عنوان پست : كارشناس مسوول آموزش ( نهضت ) 
14-1 عنوان پست : كارشناس سواد آموزي 
15-1 عنوان پست:راهنما مسئوول
16-1 عنوان پست:راهنماي تعليماتي
17-1 عنوان پست:مسئوول ترويج سواد آموزي 
18-1 عنوان پست : مسوول بررسي عمكلرد 
19-1 عنوان پست : مسوول تجهيز كلاسها 
2- عنوان پست : معاون آموزش و پرورش عمومي 
1-2 عنوان پست : كارشناس تكنولوژي و هماهنگي گروههاي اموزشي دوره عمومي . 
2-2 عنوان پست : كارشناس سنجش و ارزش يابي تحصيلي وتربيتي دوره عمومي 
3-2 عنوان پست : كارشناس مسوول آموزش و پرورش پيش دبستاني و ابتدايي 
4-2 عنوان پست كارشناس آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي
5-2 عنوان پست : كارشناس مسوول آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي و دوره عمومي بزرگسالان 
6-2 عنوان پست : كارشناس آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي و دوره عمومي بزرگسالان 
7-2 عنوان پست كارشناس مسوول امور فرهنگي ، اجتماعي و مشاوره دوره متوسطه 
8-2 عنوان پست : كارشناس اقامه نماز ، قرآن ، معارف اسلامي و امور مناسبت ها و ايام الله 
9-2 عنوان پست : كارشناس مشاوره دوره عمومي 
10-2 عنوان پست:كارشناس فعاليت هاي اجتماعي دانش آموزان شاغل اين پست با رعايت ضوابط شرعي و بر اساس آيين نامه وظايف مشروح زير تحت نظارت كارشناس مسئول انجام مي دهد
11-2عنوان پست:كارشناس تربيت بدني
12-2 عنوان پست : كارشناس سلامت و تندرستی
3. عنوان پست : معاون آموزشي آموزش وپرورش نظري و مهارتي 
1-2عنوان پست : كارشناس تكنولوژي و هماهنگي گروههاي آموزشي متوسطه 
2-3 عنوان پست : كارشناس مسوول سنجش و ارزش يابي متوسطه 
3-3 عنوان پست : كارشناس سنجش و ارزش يابي متوسطه
4-3 عنوان پست : كارشناس مسوول آموزش و پرورش نظري ، پيش دانشگاهي و دوره تكميلي بزرگسالان 
5-3 عنوان پست:كارشناس آموزش و پرورش مظري،پيش دانشگاهي و دوره تكميلي بزرگسالان
6-3 عنوان پست:كارشناس مسئوول آموزش و پرورش فني حرفه اي و كارودانش
7-3 عنوان پست:كارشناس آموزش و پرورش فني و حرفه اي و كار دانش
4-عنوان پست:كارشناس مشاوره دوره دوره متوسطه.
5-عنوان پست:معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت
1-5 عنوان پست : كارشناس مسوول آمار برنامه ريزي وبودجه 
6-عنوان پست:كارشناس بودجه؛برنامه ريزي و آمار
1-6 عنوان پست:كارشناسي مسئوول آموزش و ارتقاء و مهارتهاي حرفه اي 
2-6 عنوان پست:كارشناس آموزش و ارتقاء مهارتهاي حرفه اي شاغل اين پست با رعايت اصول 
7- عنوان پست : كارشناس مسئول فن آوري اطلاعات و ارتباطات شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي 
1-7 عنوان پست : كارشناس فن آوري اطلاعات و ارتباطات 
8- عنوان پست : كارشناس مسئوول اداري وارزش يابي كاركنان 
1-8 عنوان پست : كارشناس امور اداري 
9- عنوان پست : كارشناس مسئوول امور رفاهي و تعاون 
1-9 عنوان پست : كارشناس رفاهي و تعاون 
2-9 عنوان پست : رييس امور پشتيباني و تغذيه رايگان 
3-9 عنوان پست : كارپرداز مسئوول 
10 عنوان پست : مسئوول انبارها 
1-10 عنوان پست : انبار دار و متصدي توزيع كتب درسي و نشريات كمك آموزشي 
2-10 عنوان پست : انباردار 
3-10 عنوان پست : مسئوول دبيرخانه 
4-10 عنوان پست : ثبات و متصدي امور دفتري 
5-10 عنوان پست : مسوول بايگاني 
6-10 عنوان پست : بايگان 
7-10 عنوان پست: نگهبان و سرايدار
8-10 عنوان پست:نگهبان
9-10 عنوان پست:خدمتگزار
10-10 عنوان پست:تلفن چي(مسئوول تلفن خانه)
11-10 عنوان پست:تلفنچي
12-10 عنوان پست: مسئوول امور نقليه
13-10 عنوان پست:راننده
14-10 عنوان پست:ماشين نويس
15-10 عنوان پست:متصدي توزيع و تكثير نامه ها

بي ترديد اعتبار و ارزش هر جامعه اي بستگي به ميزان معرفت و دانش و رشد علمي وفرهنگي آحاد آن جامعه داشته و در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظيم فرابخش كه حياتي ترين عامل توسعه يعني « انسان » در آن رشد يافته و به بار و بر مي نشيند بيش از ديگر سازمانها و نهادها بايد مورد توجه قرار گيردامانبايد فراموش كرد كه رسالت عظيم انسان سازي كه وظيفه اصلي انبياء نيز بوده نياز به همت مضاعف تمامي رسولان فرزانه تعليم و تربيت داشته و تا خود نخواهيم و تا متوليان اصلي دانش و معرفت خود به حركت در نيامده و اثر بخشي آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند يقينا انتظار توجه و حمايت مادي و معنوي ازديگران ، آب در هاون كوفتن است
خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمي و فرهنگي همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سير صعودي خود را با شتاب طي نموده است و انشاء ا... حركت رو به رشد در سايه عزم و اراده بلند و با استحكام پيوند خانه و مدرسه ونيز به همت تمامي كاركنان و فرهنگيان و دانش آموزان و پشتيباني مسوولين استاني همچنان به سير خود به سوي كمال ادامه خواهد داد
سعي درتزكيه و الگوسازي خويش واسوه شدن براي كاركنان اموراداري و آموزشي ودانش آموزان بر اساس موازين شرع مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي
اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملا اسلامي و تقويت روح وحدت اسلامي از طريق حركت در مطابق اهداف آموزش وپرورش ونظام جمهوري اسلامي در بين كاركنان آموزشي و اداري و جلوگيري از هر گونه تفرقه و گروه گرايي
اهتمام دربوجود آوردن محيطي كاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازين اسلامي در زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فكري كاركنان آموزشي و اداري
نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار كاركنان آموزشي و پرورشي واداري و خصوصا درمورد پوشش اسلامي خواهران متعلم و كارمند بر طبق موازين شرع مقدس اسلامي
سعي در ايجاد ارتباط اسلامي بين كاركنان براي پيشبرد اخلاق و رفتار اسلامي آن ها 
كوشش در اجراي صحيح و دقيق قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري و آموزشي طبق مصوبات كميته مستند سازي استان و شهرستان
تماس و هم كاري با مقامات دولتي در سطح شهرستان جهت ايجاد تسهيلات لازم در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش
تشويق وترغيب مردم به منظور همكاري و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علي البر و التقوي )
اقدام به تشكيل شوراي آموزش وپرورش منطقه اي با توجه به مصوبات شوراي استان معاونت مشاركت هاي مردمي و مدارس غير انتفاعي و اقدام به انجام و بررسي آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط ووظايف ديگري كه به عهده دبير شورا واگذار گرديده است
نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آموزشگاهها در قالب برنامه هاي مصوب .
نظارت بر اجراي صحيح كار دواير اداره و كوشش در ايجاد هماهنگي آنان 
امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احكام صادره از اداره
امضاء كارنامه ها و گواهي نامه ها ، تاييديه ها و كارت شناسايي كاركنان اداري و آموزشي و غيره
بازديد از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل هاي لازم درمورد حسن اجراي برنامه ها و كارهاي اداري و آموزشي آن ها
كوشش در ايجاد توسعه و تجهيزات آموزشگاههاي ابتدايي ، دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غير انتفاعي و مدارس عشايري ، بزرگسالان و همچنين موسسات تربيتي ديگر نظير مهد كودك درسطح شهر باتوجه به نيازهاي حال و آتي منطقه
مراقبت درتنظيم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالي
مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات داخلي ، نهايي و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمايندگي ها و تهيه گزارش مربوط براي مقامات ذيربط
كوشش در فراهم كردن وسايل رفاهي كاركنان اداري و آموزشي
اجراي دقيق اصل تشويق و توبيخ در مورد كاركنان اداري و آموزشي در صورت لزوم و طبق مقررات مربوط. 
نظارت مسنقيم بر كار معاونين ، مسوولان ، متصديان ، نمايندگي هاي اموزش و پرورش وساير كاركنان.

دانلود گزارش کارآموزی آموزش و پرورش واحد رایانه
دانلود گزارش کارآموزی آموزش و پرورش واحد کامپیوتر
كاراموزي كامپيوتر سيستم آموزش و پرورش
سيستم آموزش و پرورش واحد رايانه
پروژه کارورزی آموزش و پرورش

--

خرید و دانلود | 2,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط