» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
گزارش کارآموزی اصلاح بذر و نهال خدیجه صادقی 1393/02/19 دسته بندی : گزارش کارآموزی 0

گزارش کارآموزی اصلاح بذر و نهال
این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد

ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي گرگان عراقي محله
ايستگاه تحقيقاتي عراقي محله در فاصله حدود 5 كيلومتري شمال گرگان در مسير جادة فرودگاه گرگان واقع گرديده است اين ايستگاه در سال 1342 زير نظر ادارة اصلاح و تهيه نهال و بذر گرگان تحت عنوان ايستگاه كشاورزي و بمنظور پاره اي تحقيقات در زمينه غلات، سبزي وصيفي و پنبه در دو قطعه تاسيس و شروع به فعاليت نمود. مسئول اين ايستگاه در حال حاضر آقاي مهندس مسادات مي باشد.
فعاليت جاري در اين ايستگاه شامل پروژه هاي غلات، دانه هاي روغني، سبزي و صيفي، ذرت و علوفه بوده كه در هر يك از اين پروژه ها در زمينة مسائل به نژادي و به زراعي وافزايش كميت و كيفيت محصولات توليدي فعاليتهاي گسترده اي صورت مي پذيرد.

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان ( عراقی محله)
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله)
بخش کلزا ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین و محققین این بخش
عناوین طرح های به نژادی
چکیده
عناوین طرح های به زراعی
بخش ذرت ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین این بخش
طرح ها بخش ذرت
اهداف طرح
روش تحقیق
بخش غلات ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین و محققین این بخش عبارتند از
محققین این طرح آقایان
شرایط زارعین استان گلستان در سه ناحیه
وضعیت لاین N-80-19 با پیگیری SW8.9.3064/STAR
وضعیت لاین N-80-7 با پیگیری HD2206/HOKL/RU1/6/CMHFO...
وضعیت لاین N-80-6 با پیگیری LUAOI4/V 76323/3/...
طرح های به نژادی گندم نان در سال 1384
بخش بیمارهای ایستگاه تحقیقاتی گرگان
محققین بخش بیماریها
چکیده
علائم بیماری
چکیده
بخش حبوبات ایستگاه تحقیقاتی گرگان
طرح حبوبات بخش حبوبات
هدف اجرای طرح
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش ماش
طرح تحقیقی تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش
مقایسه عملکرد رقم امیدبخش باقلا با رقم معمول منطقه (برکت)
ایجاد تنوع ژنتیکی باقلات از طریق دورگ‌گیری و ارزیابی نسل F1
اهداف طرح
بررسی توده‌های پیشرفته S1 باقلا
ارزیابی ارقام دانه درشت باقلا در استان گلستان

 

بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
اين بخش در راستاي تحقق خود كفايي و افزايش توليد در محصولات كشاورزي از دير باز با ايجاد ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي در سطح منطقه داشته و در مورد زراعتي مختلف از قبيل:
1- غلات
2- پنبه
3- دانه هاي روغني
4- سبزي
5- صيفي
6- ذرت و گياهان علوفه اي
8- حبوبات
9- درختان ميوه .
طرحهايي تحقيقاتي به زراعي و به نژادي را اجراء نموده و يا در دست اجزاء دارد اين طرحها عمدتا در ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي تحت پوشش مركز تحقيقات كشاورزي گرگان و گنبد به اجراء درآمده است .

فعاليتهاي بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر عبارتند از :
1- بررسي به نژادي و به زراعي بروي محصولات زراعي و صنعتي در منطقه
2- تهيه، آزاد سازي و معرفي ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزايش عملكرد در واحد سطح
3- تهيه و توليد بذرهاي خالص و درجه يك اعم از هيبريد اليت، سوپراليت و نولكئوس در محصولات مختلف
4- بررسي و تعيين مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعي و درختان بارده نسبت به خشكي، شوري و ساير شرايط نا مطلوب در مراحل مختلف اصلاح نباتات
5- بررسي و تعيين ارزش غذايي و كيفيت مختلف زراعي
6- انجام امور مربوط به حفظ و كنترل كيفيت و تهيه و ارائه دستورالعمل هاي فني در زمينه كاشت، داشت و برداشت ارقام اصلاح شده و قابل توصيه در منطقه
7- بهبود كيفي ارقام اصلاح در محصولات زراعي با توجه به ذائقه و مصرف كننده
8- همكاري در اجزاء طرحهاي تحقيقاتي ملي
9- ارتباط، همكاري و هماهنگي با ساير بخشهاي تحقيقاتي به منظور تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي مشترك تحقيقاتي

مشخصات ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي گرگان (عراقي محله):
اين ايستگاه در سال 1337 تاسيس شده، مساحت ايستگاه 37 هكتار مي باشد و ميزان بارندگي ساليانه آن بين 400 تا 37 450 ميلي متر است. ارتفاع آن از سطح دريا 5/5 متر است.

موقعيت جغرافيايي ايستگاه به قرار زير است:
طول جغرافيايي : 54 درجه و 25 دقيقه شرقي
عرض جغرافيايي : 36 درجه و 45 دقيقه شمالي
بخش كلزا ايستگاه تحقيقاتي گرگان :
همان طور كه از نام اين بخش مشخص است اين بخش بر روي گياه كلزا متمركز شده است .
مسئولين و محققين اين بخش :
عناوين طرح هاي به نژادي :
1-ايجاد لاينهاي رستورر، نرعقيم و نگهدارنده كلزا براي نواحي سواحل خزر چكيده :
در اين طرح كليه ژرم پلاستها موجود و وارد شده از خارج جهت تهيه لاينهاي نرعقيم با روش بكراس به مدت چهار نسل استفاده مي شوند و از طرفي با سلف كردن ارقام هيبريدوتت كراس آنها براي توليد رستورر اقدام مي شود. تا كنون با طرح قبلي كه به انجام رسيده حدود 15 و نگهدارنده و 4 رستورر توليد شده است و بالاينهاي فوق الذكر 60 در دست توليد است. با اجراي اين طرح اميد است وابستگي به وادرات بذر هيبريد مرتفع گردد .
2- مطالعه پايداري عملكرد ارقام پيشرفته بهاره كلزا در اقليم سواحل خزر چكيده:
اين طرح در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در 4 تكرار و 16 رقم اجراء شده هركرت داراي 6 خط 5 متري به فواصل 20 سانتيمتري كشت شده است. هدف از اجراي اين طرح مقايسة دقيقتر ارقامش كه از آزمايش هاي سالهاي گذشته انتخاب شده و مقايسه عكس العمل آنها در مقايسه با شاهد معمول منطقه ميباشد .
3- بررسي عملكرد و صفات زراعي ژنوتيپهاي جديد بهاره كلزا در مناطق سواحل خزر:
چكيده : اين طرح در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار و 14 رقم اجراء شده است . هدف از اجراي اين طرح مقايسه ارقام وادراتي كه براي اولين بار در كشور كشت مي شوند با ارقام معمول منطقه مي باشند. پس از اجراي اين طرح با توجه به زودرسي و عملكرد، ارقام جديد براي آزمايشهاي چند سال و چند مكان براي بررسي دقيق تر انتخاب مي شوند.
4- بررسي امكان ايجاد لاينهاي موتانت متحمل به شوري كلزا:
در اين طرح در رقم RGSOO3و ساري گل با دو دوز مختلف اشعه تيمار شده در سال اول در كلاردشت تكثير شده و در سالهاي زراعي جاري در ايستگاه شوري ( انبار الوم) اين استان تحت بررسي مي باشند .
عناوين طرح هاي به زراعي :
1- بررسي تاثير آرايش كاشت و مقايسه عملكرد دانه كلزا و گندم در تناوب با يكديگر
اين طرح به منظور بررسي اثرات متناوب كاشت گندم بهد از كلزا و كلزا بعد از گندم و همچنين تاثير آليش بر ميزان عملكرد اين دو محصول مورد ارزيابي قرار ميگيرد .
2- تاثير تاريخ كاشت و فاصلة رديف بر عملكرد و اجراي عملكرد ارقام جديد كلزا
اين طرح به منظور تاثير تاريخ كاشت و فاصله رديف بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام RGSOO3و hyola 420مورد ارزيابي قرار ميگيرد .
بخش ذرت ايستگاه تحقيقاتي گرگان :
در اين بخش تمركز عمدة تحقيقات روي ذرت مي باشد در عين حال بر روي ديگر گياهان نيز تحقيقاتي به عمل مي آيد كه عبارتند از :
سورگوم، شبدر، ذرت علوفه اي ، ذرت شيرين و ...
مسئولين اين بخش :
ا بخش ذرت :
1. بررسي و تعيين مناسبترين آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد دانه و علوفه هيبريد سينگل كراس 704
اهداف طرح:
تعيين مناسبترين آرايش كاشت مطلوب و اثرات متقابل اين دو فاكتور ، بطور كلي تعيين الگوي صحيح كشت به منظور استفاده بهينه از عوامل محيطي در جهت حصول عملكرد بالا .

روش تحقيق:
آزمايش ذرت دانه اي با چهار سطح تراكم ( 55 ، 65 ، 75 و 85 هزار بوته در هكتار) و دو سطح آرايش كاشت در چهار تكرار اجراء مي شود . آزمايش ذرت علوفه اي نيزبه همين شكل صورت مي گيرد فاصلة بين تكرارها 2 متر و تعداد تيمار در هر تكرار برابر 8 تيمار است . طول خطوط كاشت در هر تيمار 6 متر و فاصلة خطوط افقي ( اصلي) در هر تيمار 75 سانتي متر است . فاصلة بوته ها در تراكم هاي مختلف و آرايش ها متفاوت است . زمين مورد نظر در اواخر خرداد با شخم آماده مي گردد واقدام به كود پاشي و سمپاشي مي شود . سپس ديسك زده و با فاروئر فاروهايي به فاصله 75 سانتي متر ايجاد مي شود هر تيمار در 4 خط كشت شده و در هر چاله 2 تا 3 بذر ، پس از رسيدن به مرحلة 3 الي 4 برگي تنگ مي شوند و در هر كپه يا چاله يك بوته باقي مي ماند . مقدار كود دهي بر اساس توصيه هاي آزمايشگاه خاك شناسي و تمام عمليات ماشين آلات در تمام تيمارها يكسان است . يادداشت برداريها براي هر كرت جداگانه انجام مي شود . برداشت و محاسبات آماري از دو خط وسط هر تيمار انجام و همزمان با برداشت بوته شمارش مي شود .
در پايان هر سال تجزيه واريانس داده ها با استفاده از آزمون Fو نرم افزار MSTAT-Cانجام گرديده و مقايسه تيمارها از طريق آزمون چند دامنه اي دانكن در سطوح 1% و 5% انجام خواهد شد وپس از تهيه گزارش ساليانه در پايان دو سال تجزيه مركب داده ها صورت مي گيرد و نتايج در قالب گزارش نهايي ارائه خواهد شد .
2. طرح بررسي اثر آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد ذرت شيرين
مجري طرح اهداف طرح :اهداف و تلاش همه جانبه محققان براي افزايش كمي و كيفي وحصول از طريق بررسي و اجراي روشهاي به نژادي، به زراعي صورت مي گيرد .

لازم به ذكر است كه روش تحقق و ديگر جزئيات مشابه به طرح بررسي و تعيين مناسبترين آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد دانه و علوفه هيبريد سينگل كراس 704 مي باشد .
3. توليد لاين ايزوله پدري A-679ذرت
در اين طرح 13 لاين مادري با يك پدر مشترك بصورت دو خط پدري و چهار خط مادري كاشته مي شود كه در زمان هايي كه امكان خود گشتي است لاين مادري را دگر گشن مي كنيم .اين يك طرح ملي است كه توسط مركز تحقيقاتي كرج پيشنهاد شده و در تمام ايستگاه تحقيقاتي كه برروي ذرت كار ميكنند اجراء خواهد شد . مسئول اين طرح در ايستگاه تحقيقاتي گرگان مهندس مساوات است .
4. توليد هيبريدهاي جديد سورگوم علوفه اي و ارزيابي مقدماتي آنها
در اين طرح كشت به صورت خطي مي باشد و هدف توليد بذر هيبريد مي باشد . از آنجا كه دانشمندان مشاهده كردند كه بچه هايي كه حاصل ازدواج هاي غير فاميلي هستند داراي هوش و سلامت بالاتري هستند و از طرفي بچه هايي كه در اثر ازدواج هاي فاميلي بدنيا مي آيند در مواردي داراي معلوليتها و مشكلاتي هستند به اين فكر افتادند كه از تلاقي غير فاميلي در گياهان استفاده كنند اين امر منجر به توليد بذرهاي هيبريد شد .

در اين طرح هدف توليد 160 لاين مي باشد . 4 لاين پدري و 40 لاين مادري تا بتوانيم نسل F1را در 160 لاين هيبريد بكاريم و انتخاب را در بين آنها انجام دهيم .
40 خط مادري 16 خط پدري
در مرحلة بعد از توليد لاين با عملكرد و مقاومت مطلوب كه از اكثر جهات از رقم منطقه بهتر باشد بايد آن را تكثير كنيم و در اختيار زارعين قرار دهيم . براي اين امر ابتدا بايد والد پدري و مادري را بصورت خودگشن جداگانه توليد كنيم و در مزرعة توليد بذر هيبريد بصورت 3 خط مادري را خط پدري بكاريم ، كه خط هاي لاين مادري همگي عقيم هستند تا فقط گرده هاي لاين هاي پدري را فقط بپذيرند . بين خطوط 75 سانتي متر فاصله وجود دارد و بين بذر هر خط 5 تا 6 سانتي متر . لازم به ذكر است كه مجري اين طرح مهندس مختارپور مي باشد .

--

خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط