» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
گزارش کارآموزی طرح حسابداری پیمانکاری خدیجه صادقی 1393/02/31 دسته بندی : گزارش کارآموزی 0

 

عنوان :گزارش کارآموزی طرح حسابداری پیمانکاری

این فایل  با فرمت word و آماده پرینت می باشد

 

 فهرست:

·         مقدمه

·         تاریخچه شرکت

·         پیشگفتار

·         ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

·         انواع قراردادهای پیمانکاری

·         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار

·         مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

·         ارجاع کار به پیمانکار

·         انتخاب پیمانکار

·         انعقاد قراردادبا پیمانکار

·         تاییدات و تعهدات پیمانکار

·         تعهدات و اختیارات کارفرما

·         ضمانت نامه انجام تعهدات

·         پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

·         جریمة تاخیر

·         اجراء کار ( شروع عملیات)

·         تحویل ، تاسیس و تجهیزکارگاه

·         مخارج دورة اجرای طرح

·         مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

·         مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

·         تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

·         پرداخت وجه صورت وضعیت موقت

·         خاتمه کار

·         تحویل موقت

·         برچیدن کارگاه

·         ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

·         ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

·         تهیه صورت وضعیت قطعی

·         تحویل قطعی

·         استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام کار)

·         هزینة نگهداری در دورة تضمین

·         انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری

·         روسای کارگاهها

·         وقت نگهداران

·         انبار داران

·         حقوق دستمزد

·         حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

·         حقوق و دستمزد کارکنان عادی

·         حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

·          حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )

·         چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

·         جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل

·         تعداد نسخه احکام پرسنلی

·         تنظیم لیست حقوق و دستمزد

·         جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

·         محاسبه حقوق و دستمزد

·         پرداخت حقوق و دستمزد

·         پرداخت به صورت نقدی

·         پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان

·         پرداخت از طریق سیستم بانکی

·         ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی

·         صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد

·         نوبت کاری

·         تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد

·         پرداخت خالص حقوق و دستمزد

·         پرداخت یا واریز کسورات

·         انبار

·         تعریف انبارداری

·         وظایف انباردار

·         کدگذاری کالاهاتعریف وفواید کدگذاری

·         انواع روشهای کدگذاری

·         تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن

·         انواع فرمهای انبار

·         انبارگردانی وکنترل انبارها

·         عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد

·         حد تجدید سفارش

·         نحوه ثبت مواد صادره از انبار

·         تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

·         حسابرسی انبار

·         حسابرسی انبارگردانی و موجودی مواد و کالا

·         اما واحد انبار چه نقشی دارد؟

·         بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودیها یا انبارگردانی

·         نتیجه گیری و پیشنهاد

·         منابع

 

 

چكيده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.

ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

 

        §اركان اصلي پيمانكاري

در هر نوع عمليات پيمانكاري سه ركن اصلي زير وجود دارد.

        §كارفرما

كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.

        §پيمانكار

پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان(نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.

در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.

--

خرید و دانلود | 7,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط